Deze website gebruikt cookies

Via deze cookies verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Respect voor uw privacy staat centraal in ons beleid. Gedetailleerde informatie over ons privacy- en cookiebeleid kunt u vinden in de bijgevoegde data. Om nu verder te kunnen gaan, vragen we dat u akkoord gaat met onze voorwaarden. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Verklaring van gegevensbescherming

GoodWe Technologies Co., Ltd. Verklaring van gegevensbescherming

Contact details for data protection officer:

 Name: Sebastian Kraska
 Responsible as of 01.11.2022
 E-mail: skraska@iitr.de
 Phone: 08918917360
 Externally appointed: Yes
 External company: IITR Datenschutz GmbH, Marienplatz 2 80331 Munich, Germany www.iitr.de


1. GoodWe's verbintenis tot privacy


GoodWe respecteert uw recht op privacy. Uw vermogen om goed geïnformeerde keuzes te maken over het gebruik van uw gegevens is belangrijk voor ons. Deze verklaring van gegevensbescherming legt het beleid van GoodWe uit omtrent het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en beschermen van persoonsgegevens. De voorwaarden van deze privacyverklaring gelden voor de gegevens die over u wordt verzameld, tenzij andere voorwaarden gespecificeerd zijn als onderdeel van een speciale aanbieding of in een andere vorm of overeenkomst die we u aanbieden.


Deze verklaring van gegevensbescherming is voor alle personen die onze websites bezoeken en gebruik maken van de aangeboden diensten. Deze verklaring van gegevensbescherming geldt voor alle vormen van gebruik van onze diensten ongeacht of het gebruik gratis of tegen betaling is. GoodWe wilt u hieronder in het bijzonder informeren over welke gegevens het verzamelt en hoe deze gegevens gebruikt worden. U wordt tevens ingelicht over het feit dat uw (persoons)gegevens op onze websites verzameld en elektronisch opgeslagen worden. Alle gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften van de Europese Unie over gegevensprivacy en -beveiliging – General Data Protection Regulation (GDPR). U kunt op elk moment de gebruiksvoorwaarden, de algemene webshopvoorwaarden en de gegevensprivacyverklaring van GoodWe bekijken, downloaden of afdrukken vanaf http://www.goodwe.com. De gegevensprivacyverklaringen maken integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden en de algemene webshopvoorwaarden. U moet deze gegevensprivacyverklaring aanvaarden voordat u onze websites kunt bezoeken en onze diensten kunt gebruiken.


2. Definities


NIET-PERSOONSGEGEVENS

Onze websites, indien beschikbaar, kunnen op elk moment worden bezocht zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken. GoodWe slaat de volgende niet-persoonsgegevens op:

a) Browsertype en -versie

b) Besturingssysteem

c) URL van doorverwijzer (de specifieke webpagina vanwaar een link werd gevolgd om op onze website terecht te komen)

d) Hostnaam van de computer die de website opent (IP-adres)

e) Tijd en datum van de serveraanvraag

f) Apparaat

2.1.2 Deze gegevens worden geanalyseerd door GoodWe of een derde en worden gebruikt om onze producten en diensten te verbeteren (zoals ten behoeve van onderzoek en gegevensanalyse). U kunt niet worden geïdentificeerd op basis van deze gegevens.

2.1.3 GoodWe bewaart en slaat tevens de gegevens die in Sectie 2.1.1 zijn vermeld op van geregistreerde gebruikers. Het gebruiken van deze gegevens conform Sectie 2.1.2 doet zich alleen voor in een anonieme vorm. Het is niet mogelijk om geïdentificeerd te worden op basis van deze gegevens door een derde die door ons is ingeschakeld.

2.1.4. Op basis van het gebruik van GoodWe-websites door geregistreerde of geautoriseerde gebruikers, verzamelt GoodWe tevens niet-persoonlijke (anonieme) gegevens. Deze worden opgeslagen in een vorm die identificatie van een bepaald persoon niet toestaat. GoodWe kan niet-persoonsgegevens voor welk doel dan ook verzamelen, gebruiken, overdragen en bekendmaken.

Voorbeeld: GoodWe gebruikt verzamelde gegevens van alle systemen in een bepaalde regio om bijvoorbeeld de duur en intensiteit van het zonlicht in deze regio te identificeren. De regio is voldoende groot dat een bepaalde persoon of zijn/haar systeem niet geïdentificeerd kan worden. GoodWe heeft tevens het recht om deze verzamelde gegevens aan derden te geven.PERSOONSGEGEVENS


GoodWe kan alleen u of de betreffende gebruiker identificeren na registratie. Registratie vereist dat u uw persoonsgegevens op vrijwillige basis verstrekt. Onze websites registreren en bewaren de volgende gegevens van geregistreerde gebruikers:


a) Gebruikersgegevens: vorm van adres, voornaam, familienaam, bedrijf, straat, straatnummer, postcode, stad, land, tijdzone, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, klantennummer, gebruikersnaam, wachtwoord


b) Systeemgegevens: systeemnaam, systeemidentificatienummer, datum/tijd van inbedrijfstelling, bedrijf, straat, straatnummer, postcode, stad, tijdzone, lengtegraad, breedtegraad, hoogte boven zeespiegel, systeemprestaties, fabrikant, moduletype, systeemspecificaties, systeemkopie


c) Operator-/klantengegevens: vorm van adres, voornaam, familienaam, bedrijf, straat, straatnummer, postcode, stad, land, tijdzone, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, klantennummer, btw-identificatienummer


d) Verbindingsgegevens: gegevens conform Sectie 2.1.1


2.2.2 GoodWe verzamelt de persoonsgegevens om de gewenste diensten te leveren, overeenkomsten te verwerken en voor interne doeleinden, waaronder het verbeteren van onze diensten en producten (ten behoeve van gegevensanalyse, onderzoek, etc.) of om contact met u op te nemen afhankelijk van de betreffende overeenkomst.


2.2.3 Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard door GoodWe en worden zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring niet aan derden gegeven.


2.2.4. Zonder uw goedkeuring zal GoodWe uw persoonlijke master- en gebruiksgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover nodig voor het verwerken van de overeenkomst en voor het gebruiken en factureren van elektronische informatie en communicatiediensten.


2.2.5 Bij wijze van uitzondering heeft GoodWe het recht om de gegevens aan derden te geven, als dit wettelijk verplicht is om te doen, bijvoorbeeld als het vereist is om de gegevens aan overheidsinstanties bekend te maken.


2.2.6 Bij wijze van uitzondering heeft GoodWe het recht om van persoonsgegevens aan een online betaalsysteem te geven, maar dit alleen voor zover deze gegevens nodig zijn voor het verwerken van de betaling.


2.2.7 Uw gebruikersnaam zal na registratie zichtbaar zijn voor de andere leden. U kunt bovendien andere gegevens van uw profiel of uw systeem onthullen/publiceren en ze voor de andere leden zichtbaar maken. Binnen uw profiel hebt u de optie om de instellingen aan te passen, zodat de reikwijdte van publicatie van uw gegevens gewijzigd kan worden. U kunt zelf kiezen welke gegevens aan andere gebruikers en in welke mate ze onthuld/gepubliceerd zullen worden. Verdere gegevens worden op de website gegeven, naast de gegeven functie.


2.2.8 Als we gegevens gebruiken voor een doeleinde dat uw goedkeuring conform de wettelijke voorschriften vereist, dan zullen we uw uitdrukkelijke goedkeuring vragen. Uw goedkeuring wordt gedocumenteerd in overeenstemming met de relevante voorschriften inzake gegevensprivacy. U kunt uw gegeven goedkeuring op elk moment en vanaf een moment in de toekomst herroepen en/of het verder gebruiken van uw gegevens weigeren met het oog op reclame, markt- en opinieonderzoek. Om uw goedkeuring te herroepen of toekomstig gebruik te weigeren, is het voldoend op een eenvoudig bericht naar GoodWe te sturen. Voor een snelle verwerking, gebruikt u onderstaande contactgegevens. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht om contact met ons op te nemen.3. GEBRUIKEN VAN COOKIES


Er wordt software op deze website gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Het analyseren van gegevens geeft ons waardevolle informatie over de gebruikerseisen, zodat we onze producten en diensten nog meer kunnen verbeteren.

Cookies worden tevens voor dit doeleinde gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer van de bezoeker op de website worden opgeslagen, zodat de bezoeker op anonieme wijze herkend kan worden. Cookies kunnen over het algemeen geblokkeerd of verwijderd worden door uw browserinstellingen aan te passen.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het feit dat we onze websites analyseren op de hierboven beschreven manier.4. GOOGLE ANALYTICS: GEGEVENSPRIVACY EN DE UITSCHRIJFOPTIE


Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (""Google”). Google Analytics gebruikt cookies, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt over het algemeen overgedragen naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, zal uw IP-adres echter door Google worden verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die het verdrag voor het Europese economische gebied hebben ondertekend. Uw volledig IP-adres wordt alleen in de VS naar een Google-server overgedragen en alleen in uitzonderlijke gevallen verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten van website-activiteiten voor ons als de websitebeheerder samen te stellen en om verdere diensten die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres dat via uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, zal niet bij andere Google-gegevens worden samengevoegd.

U kunt het opslaan van cookies uitschakelen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen. Houd er echter rekening mee dat het in dit geval mogelijk is dat u niet langer alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt bovendien vermijden dat de gegevens die door de cookie over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) naar Google worden verzonden en deze gegevens door Google worden verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensprivacy, ga naar http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

De Google-trackingcodes van deze websites gebruiken de the _anonymizeIp() functie, dit betekent dat IP-adressen alleen worden verwerkt in een verkorte vorm om directe persoonlijke identificatie te vermijden.Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens


Wij, van GoodWe, verzekeren dat we aan onze verplichtingen voldoen en het allergrootste belang hechten aan het beschermen van persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers, post- en e-mailadressen, etc. GoodWe kan tevens persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken voor interne doeleinden die verbonden zijn aan klantendiensten en bedrijfsnieuwsbrieven of -meldingen die voor u interessant kunnen zijn. De gegevens worden niet naar derden overgedragen voor commerciële doeleinden zonder uw goedkeuring, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden zoals beschreven in de sectie ""Bekendmakingen"".

Houd er rekening mee dat webgebaseerde gegevensoverdracht onderhevig is aan beveiligingslekken, een volledige bescherming van toegang door derden kan aldus niet volledig worden gewaarborgd.

We verzamelen de persoonsgegevens die u ons geeft, zoals wanneer u:

• Onze nieuwsbrief ontvangt

• Zich registreert om het GoodWe-bewakingsplatform te gebruiken

• De administratieve interface van het GoodWe-bewakingsplatform gebruikt om informatie over uw fotovoltaïsch systeem en account te verstrekken

• Contact opneemt met onze klantendienst, dit zowel via telefoon, e-mail of chat

De persoonsgegevens die we verzamelen, worden gebruikt voor het verwerken van uw aanvragen, het bieden van hoogwaardige diensten, het aanpassen van de website volgens uw wensen en het aanbieden van specifieke goederen en diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Als u liever geen promotionele informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit melden en wij zullen het nodige doen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen om de promotionele informatie te weigeren via marketing@goodwe.com.Bekendmakingen


We kunnen persoonsgegevens in goed vertrouwen bekendmaken, als dit wettelijk verplicht is of als het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, te reageren op een vordering of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van GoodWe, onze klanten of het publiek te beschermen. Informatie over onze klanten, waaronder persoonsgegevens, kunnen worden bekendgemaakt als dit voor legitieme doeleinden noodzakelijk is, bijvoorbeeld als onderdeel van of tijdens onderhandelingen van een fusie, verkoop van bedrijfsactiva of een overname. Tenzij in bovenstaand vermelde omstandigheden, hebben we een beleid om de goedkeuring van de persoon te vragen indien we van plan zijn om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken.

Wijzigingen in deze Verklaring

GoodWe behoudt zich het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring op elk moment te wijzigen, maar zal u waarschuwen dat er wijzigingen zijn aangebracht door onderaan de gegevensbeschermingsverklaring de datum aan te geven waarop deze voor het laatst is bijgewerkt. We raden u aan onze verklaring inzake gegevensbescherming te lezen om ervoor te zorgen dat u begrijpt hoe uw informatie zal worden gebruikt.

NIEUWSBRIEF

Krijg hier industriële inzichten en nieuws over GoodWe.

GoodWe Technologies Co., Ltd.

GoodWe Technologies Co., Ltd. Verklaring van gegevensbescherming

GOODWE Solar Academy

GOODWE Solar Academy Verklaring van gegevensbescherming

JOY TO INSTALL

Abonneer je op de GoodWe nieuwsbrief

Vul hieronder uw gegevens in om informatie te ontvangen

Wat voor soort Goodwe-gebruiker bent u?...

Detailhandelaar

Distributeur

Eindgebruiker

Anderen

Verificatiecode invoeren:*

aanvaard de GOODWE Privacybeleid en ik accepteer de voorwaarden

SUBSCRIBE