ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific

Home  >  Over ons  >  Nieuws

Voortbouwend op golven van fotovoltaïsche energie en energieopslag, evenaart GoodWe's verkoop van omvormers voor energieopslag tijdens de eerste helft van het jaar de totale verkoop van vorig jaar

2021-10-22

Energieopslag is een integrerend onderdeel van het gebruik van hernieuwbare energie. De ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor energieopslag die 24 uur per dag emissie loze stroom mogelijk maken, heeft de populariteit van deze oplossingen op de kapitaalmarkten doen toenemen. In de afgelopen jaren zijn de levelized cost of energy (LCOE) voor energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en industriële energieopslag aanzienlijk gedaald, waardoor het een zeer concurrerend energiealternatief is geworden.

 

 101.png

 

GoodWe heeft onlangs haar halfjaarlijks verslag over 2021 gepubliceerd. Aan de hand van het financiële verslag van het bedrijf kan men zich een beeld vormen van de versterkende trends die zich aftekenen rond zowel hernieuwbare energieopwekking als industriële energieopslag.
Het halfjaarlijkse rapport laat zien dat in de eerste helft van het jaar, GoodWe heft bijna 217,500 eenheden van zijn net gekoppelde PV-omvormers naar markten over de hele wereld verscheept, goed voor 66% van de jaarlijkse leveringen in 2020 (in totaal 330,000 eenheden).
 
In het snelgroeiende segment van energieopslag Power Conversion Systems (PCS) heeft GoodWe in de eerste helft van het jaar met succes ongeveer 21.000 eenheden verscheept, wat bijna evenveel is als de totale jaarlijkse verscheping van het voorgaande jaar (22.300 eenheden). Dit bewijst niet alleen dat de GoodWe-penetratie van de markt voor energieopslagomvormers snel toeneemt, maar het geeft ook aan hoe GoodWe erin is geslaagd om zijn voorsprong in de residentiële markt voor energieopslagomvormers te behouden te midden van de hevige concurrentie.
 
Meedrijven op de golf van gedistribueerde PV-ontwikkeling
 
Uit de financiële gegevens voor het eerste halfjaar blijkt dat GoodWe een omzet van 168 miljoen USD heeft behaald, een nettowinst toerekenbaar aan de moedermaatschappij van 23,7 miljoen USD en een nettowinst na aftrek van 22 miljoen USD, wat neerkomt op een stijging van 26,66% ten opzichte van het eerste halfjaar.
 
Als fabrikant die zich bezighoudt met doorlopend onderzoek en ontwikkeling rond innovatieve net-nul-systemen en de toepassing van efficiënte vermogenselektronica technologie, heeft GoodWe voornamelijk PV-omvormers en slimme energieoplossingen (inclusief energieopslagomvormers) genomen als zijn toegangspoort tot de zeer concurrerende wereldmarkten van PV en andere oplossingen voor de opwekking van hernieuwbare energie. Tot dusver is GoodWe erin geslaagd om voortdurend meer marktaandeel en hogere dividenden te verwerven.
 
In het PV-systeem vervult de omvormer de kernfuncties van AC/DC-omzetting, vermogensregeling, omschakeling van het net en energiebeheer, waardoor hij zowel het "brein" als het "hart" van het gehele PV-systeem is. Volgens openbare informatie uit de sector zijn de kosten van omvormers momenteel goed voor ongeveer 8-10% van de PV-systemen. Met de opkomst van de "Green Deal" en ander overheidsbeleid gericht op het aanpakken van klimaatverandering, hebben veel landen, waaronder China, belangrijke toezeggingen gedaan met betrekking tot emissiepieken en koolstofneutraliteit. Dit heeft geleid tot een wijdverspreid optimisme over de aanhoudende groei van de markt en de toekomstige vraag naar nieuwe PV-installaties.
 
 
Volgens de CPIA zullen de nieuwe installaties wereldwijd naar verwachting 150-170 GW bereiken - een stijging van 18,4-34,2% ten opzichte van 2020 (de totale installaties bereikten 126,7 GW). Er is een nog optimistischer visie die stelt dat nieuwe PV-installaties wereldwijd in 2025 zelfs meer dan 300 GW zouden kunnen bedragen.
 
Naarmate de PV-markt verder rijpt, wordt ook een versnelling gezien in de ontwikkeling van de gedistribueerde PV-sector. De enorme gebruikersvoordelen van PV en de toekomstige vraag op de elektriciteitsmarkt (verkoop van elektriciteit via verdelers) stimuleren deze trend.
 
Gedistribueerde PV-systemen zijn een van GoodWe's kerncompetenties en dit verklaart waarom de kapitaalmarkten optimistisch zijn over GoodWe en haar vermogen om de groeiende marktvraag en positieve beleidstrends te benutten om sterke financiële prestaties te leveren. Naar verluidt lanceert GoodWe ook een "offensief" op de grootschalige markt van de grondgebonden elektriciteitscentrales. De HT 1500V omvormer met hoog vermogen en de hoge-stroom modules zijn al toegepast op vele grondprojecten over de hele wereld. De combinatie van veiligheid en betrouwbaarheid is het concurrentievoordeel dat GoodWe in staat heeft gesteld zich van de concurrentie te onderscheiden. Uit het halfjaarlijks verslag blijkt dat de string-omvormers van het bedrijf momenteel een vermogensbereik van 0,7-250 kW bestrijken, waardoor ze volledig kunnen voldoen aan de energiebehoeften van residentiële, industriële en commerciële bedrijven, evenals van grootschalige grondstroomcentrales. Ze kunnen voldoen aan de eisen van verschillende soorten PV-modules en netaansluitingen en kunnen stabiele en efficiënte prestaties leveren in verschillende natuurlijke omgevingen, waaronder omgevingen met hoge en lage temperaturen, grote hoogten, veel wind, zanderige omgevingen of omgevingen met zeewater of zoutnevel.
 
 
Naadloos de ruimte voor energieopslag betreden
 
De algemene overtuiging binnen de sector is dat de vraag naar omvormers voor energieopslag, met name residentiële omvormers, nog steeds hoofdzakelijk overzee geconcentreerd is.
 
In de hele sector heerst het optimisme dat de wereldwijde markt voor omvormers voor energieopslag zal exploderen. Hoewel omvormers voor energieopslag slechts 8,81% uitmaakten van GoodWe's totale omvormerzendingen in de eerste helft van dit jaar, wordt nog steeds verwacht dat hun prestaties zullen groeien, zowel voor het bedrijf als voor de kapitaalmarkten. Het werkingsprincipe van de omvormer voor energieopslag is dat de door hernieuwbare energie opgewekte elektriciteit voorrang krijgt op lokale belastingen, en de overtollige energie wordt opgeslagen in de opslagbatterij, die selectief in het net kan worden geïntegreerd wanneer er nog een overschot aan elektriciteit is. Wanneer de door hernieuwbare energie opgewekte energie onvoldoende is, ontlaadt de opslagbatterij zich om elektriciteit te leveren voor lokale belastingen.
 
Omvormers voor energieopslag met dergelijke slimme beheersfuncties vormen samen met energieopslagbatterijen het "energieopslagsysteem". De belangrijkste functies van een energieopslagsysteem zijn drieledig: ten eerste het verminderen van de LCOE van het systeem door het aantal uren dat hernieuwbare energie wordt opgewekt te verhogen; ten tweede het verminderen van het effect van de volatiliteit van de opwekking van hernieuwbare energie op het net, wat bevorderlijk is voor het elimineren van pieken en het vullen van dalen; en ten derde het bieden van ruimte aan gebruikers voor arbitrage tussen piek-dalverschillen in de elektriciteitsprijzen, waardoor het investeringsrendement (IRR) van elektriciteitscentrales wordt verhoogd.
 
Dankzij de strategische marktpositionering van zijn PV- en energieopslagomvormers is GoodWe er ook in geslaagd om de markt van de energieopslag-lithiumbatterijen te betreden, met de lancering van een reeks energieopslag-lithiumbatterijsystemen die geschikt zijn voor residentieel, commercieel en industrieel gebruik. Vanuit het oogpunt van de industrie is de markt voor deze productlijn klaar om gestaag te groeien en zou deze wel eens groter kunnen zijn dan die voor omvormers, waardoor dit een zeer interessante ontwikkeling is die zeker de moeite waard is om van dichtbij te volgen.
Abonneer je op nieuws
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS