ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific

Veel Gestelde Vragen

V: Sommige accessoires ontbreken.

A: Mochtener tijdens de installatie onderdelen ontbreken, controleer dan a.u.b. de lijst met accessoires om te zienomwelke onderdelenhet gaat. Neem vervolgens contact op met uw lokale dealer of met het lokale technische servicecentrum van GoodWe.


Het niveau van stroomopwekking van de omvormer is laag.

A: Controleer:
of de diameter van deAC-kabel geschikt is;
of er geen foutmelding op de omvormer wordt weergegeven;
of de optie voor het veiligheidsland in de omvormer klopt;
of eriets op de zonnepanelen ligt of dat ze vies zijn


V: Ik kan het wifisignaal op de omvormer van GoodWe niet vinden.

A: Controleer:
of de omvormer is ingeschakeld metDC-power;
of de wifi-antenne/kast op de omvormercorrectis geïnstalleerd;
of het gelepower-ledlampje knippert. Wijzig de communicatiemodus overeenkomstig de instructies in de gebruikershandleiding als dit niet het geval is;
Schakel de wifi opnieuw in overeenkomstig de instructies in de gebruikershandleiding als er nog geen draadloos signaal is.


V: Het gele POWER-LEDLAMPJE op de omvormer knippert onophoudelijk.

A: Als de wifi-omvormer van GoodWe niet is geconfigureerd, moet het gelePOWER-LEDLAMPJE knipperen. Als de wifi goed is geconfigureerd, moet het gelePOWER-LEDLAMPJE continu branden. Als het gelePOWER-LEDLAMPJE knippert, betekent dit dat de wificonfiguratie niet is geslaagd. Configureer de wifi opnieuw.V: Wifi configureren: uitleg

A: Ga naar het downloadcentrum op de officiële website van GoodWe om de meest recente beknopte installatiehandleiding, inclusief de snelle configuratie van de app, te downloaden. Neem contact op met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als het downloaden niet lukt.V: De wifiverbinding is geconfigureerd, maar er zijn geen monitoringsgegevens.

A: Nadat wifi is geconfigureerd, moet u de controlewebsite van GoodWe (www.goodwe-power.com) openen om het systeemte registreren. U kunt het systeemook snel registreren via de controle-app EzViewer. http://www.goodwe-power.com/V: Ik heb de gebruikershandleiding niet meer

A: Ga naar het downloadcentrum op de officiële website van GoodWe om de relevante digitale gebruikershandleiding te downloaden. Neem contact op met het lokale servicecentrum van GoodWe als het downloaden niet lukt.V: De rode ledlampjes branden

A: Controleer de foutmelding die op het scherm van de omvormer wordt weergegeven en raadpleeg vervolgens deVeelgesteldeVragen(FAQ)en antwoorden in de gebruikershandleiding om de relevante methode te vinden om het probleem op te lossen. Neem contact op met uw dealer of met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als het probleem blijft bestaan.V: Kan ik zelf een standaard DC-klem voor de omvormer maken als ik deze kwijtraak?

A: Nee. Door het gebruik van andere aansluitingen zullen de klemmen van de omvormer doorbranden. Dit kan zelfs leiden tot interne beschadigingen. Als de standaardklemmen kwijtraken of worden beschadigd, dient u contact met uw dealer of met het lokale technische servicecentrum van GoodWe op te nemen om de standaardDC-klemmen te kopen.V: De omvormer werkt niet of het scherm geeft niets weer.

A: Controleer of er sprake is vanDC-powervanaf de fotovoltaïsche panelen en of de omvormer of de externeDC-schakelaar is ingeschakeld. Als u de omvormer voor de eerste keer installeert, moet u controleren of de '+' en '-' van deDC-klemmen omgekeerd zijn aangesloten.Moet de omvormer worden geaard?

A: DeAC-zijde van de omvormer wordt geaard. De externe baardingskabelter beschermingmoet altijdverbonden zijnalsde omvormer wordt ingeschakeld.V: De omvormer geeft aan dat er geen aansluiting met het lichtnet is.

A: Als er geen spanning op deAC-zijde van de omvormer staat, dient u te controleren:
of het lichtnet is uitgeschakeld; 
of deAC-schakelaar of een andere beveiligingsschakelaar is uitgeschakeld;
als u de installatie voor de eerste keer uitvoert, moet u controleren of deAC-kabels goed zijn aangesloten en of de nulleiding,stroom-en aardingskabelallemaaléén-op-éénzijn verbonden.V: De omvormer toont een overschrijding van de netvoedingsspanning of een Vac-fout.

A: De omvormer heeft eenAC-spanning gedetecteerd die het veilige instelbereik voor het land overschrijdt. Als de omvormer een foutmelding weergeeft, dient u met een multimeter te controleren of deAC-spanning te hoog of te laag is. Raadpleeg de daadwerkelijke spanning van het lichtnet om een geschikt veiligheidsland te kiezen. Als u de installatie voor de eerste keer uitvoert, moet u controleren of de wisselstroomkabels goed zijn aangesloten en of de nulleiding,stroom- en aardingskabel allemaal één-op-één zijn verbonden.


V: De omvormer toont een overschrijding van de netvoedingsfrequentie of een Fac-fout.

A: De omvormer heeft eenAC-frequentie gedetecteerd die het veilige instelbereik voor het land overschrijdt. Als de omvormer een foutmelding weergeeft, moet u de huidige frequentie van het lichtnetcontroleren op het scherm van de omvormercontroleren. Raadpleeg de daadwerkelijke spanning van het lichtnet om een geschikt veiligheidsland te kiezen.V: De omvormer geeft aan dat de isolatieweerstandswaarde van het fotovoltaïsche paneel naar de aarde te laag is of dat er sprake is van een ISO-storing.

A: De omvormer heeft gedetecteerd dat de isolatieweerstandswaarde van het fotovoltaïsche paneel naar de aarde te laag is. Sluit de fotovoltaïsche panelenéén vooréén opnieuw aan om te controleren of de storing door een bepaald fotovoltaïsch paneel werd veroorzaakt. Controleer in dat geval de aarde van het fotovoltaïsche paneel en kijk of er een draad kapot is. V: De omvormer geeft aan dat de lekstroom te hoog is of dat er sprake is van een Ground I-fout.

A: De omvormer heeft gedetecteerd dat de lekstroom te hoog is. Sluit de fotovoltaïsche panelenéén vooréén opnieuw aan om te controleren of de storing door een bepaald fotovoltaïsch paneel werd veroorzaakt. Controleer de aarde van het fotovoltaïsche paneel en kijk of er een draad kapot is.V: De omvormer geeft aan dat de spanning van de fotovoltaïsche panelen te hoog is of dat er sprake is van fotovoltaïsche overspanning.

A: De omvormer heeft gedetecteerd dat de invoerspanning voor het fotovoltaïsche paneel te hoog is. Gebruik een multimeter om de spanning van de fotovoltaïsche panelen te meten en vergelijk de waarde met het DC-ingangsspanningsbereik op het label aan de rechterkant van de omvormer. Als de gemeten spanning buiten het bereik valt, moet u het aantal fotovoltaïsche panelen verminderen.V: Als ALLEEN de accu is aangesloten, start de ES niet.

A: Controleer of de spanning van de accu hoger is dan 48 V, anders kan de accudeES niet starten. Neem contact op met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als de accuspanning klopt, maar het probleem blijft bestaan.V: Als ALLEEN de fotovoltaïsche panelen zijn aangesloten, start de ES niet.

A:Controleer of de fotovoltaïsche spanning hoger is dan 125 VNeem contact op met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als alles klopt, maar het probleem blijft bestaan.V: Er is een grote stroomfluctuatie bij het laden/ontladen van de accu.

A: Controleer de volgende onderdelen.
1. Controleer of er sprake is vanfluctuatievan het belastingsvermogen;
2. Controleer of er sprake is van fluctuatiein het fotovoltaïsche vermogen in de GoodWe-portal.
Neem contact op met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als alles klopt, maar het probleem blijft bestaan.


V: Ik kan de instellingen in de EzManager-app niet opslaan.

A: Zorg dat u bent verbonden bent met de wifi van de zonnepanelen (controleer of er geen andere apparaten zijn verbonden) of router (als u de wifi van de zonnepanelen met de router hebt verbonden) en kijk of het startscherm aangeeft dat de verbinding in orde is.
Controleer ofdeES in de wachtmodus actief is (in de app) voordat u instellingen in de EzManager-app wijzigt. Verbreek de aansluitingen met het lichtnet en de belasting/accu, zodat alleen de fotovoltaïsche panelen zijn aangesloten. Startde ES vervolgens opnieuw totdat in de app wordt aangegeven dat het systeem in de wacht staat.
Neem contact op met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als deze stappen allemaal niets opleveren.V: Accuconfiguratie

A:1. De lithiumaccu moet worden aangesloten opdeBMS-communicatie;
2. De nominale spanning van de loodzuuraccu is 48 V, de max. spanning is 60 V;
3. Voorbeeld: bijeenseriële aansluiting van 4 loodzuuraccu's van 12 V/100 Ah, blijft capaciteit gewoon 100 Ah.

V: Aansluiting van de lithiumaccu

A: Raadpleeg de standaardprocedure voor het aansluiten van accu's, kies het juiste merk accu en vul het accuvermogen handmatig in als u verbinding wilt maken tussen Ezconverter/de accu ende ES.V: De accu kan niet tot 100% worden opgeladen.

A: De accu stopt met opladen bij een SOC van 95%. 
B: De accu stopt ook met opladen als de accuspanning overeenkomt met de waarde die in de app EzManager is ingesteld.


V: Informatie over de beperking van het uitgangsvermogen.

A: 1. In de app kan het maximale uitgangsvermogen naar het lichtnet worden ingesteld;
2. Als de limiet voor het uitgangsvermogen op 0 W wordt ingesteld, kan er nog steeds maximaal 100 W naar het lichtnet worden afgevoerd.
3.DeEzMeter moet goed worden geïnstalleerd 


V: De SOC (State of Charge) is gewijzigd nadat het systeem opnieuw is gestart.

A: Tijdens het opstarten van het systeemheeftde SOC alleen betrekking opde accuspanning. De SOCis correct als er een volledige laad- en ontlaadcyclusheeft plaatsgevonden.Abonneer je op nieuws
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS