ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia PacificOplossingen voor energieopslag资源 1.png

1. Hybride oplossingenGeïntegreerde elektriciteitsnet- en back-upfunctie
Speciaal ontworpen voor nieuw geïnstalleerde systemen


1.1 Typische toepassing

Het eigen verbruik vergroten: Gedurende de dag wordt de elektriciteit van de PV-reeks gebruikt om het eigen verbruik teoptimaliseren. Met het overschot aan energie worden de accu's opgeladen waarmee de aangesloten apparaten 's nachts vanstroom worden voorzien. Door gebruik te maken van opslag kan het eigen verbruik maar liefst 95% bereiken.
BLaad op buiten de piekuren: Door de tijdstippen voor het opladen en ontladen in te stellen, kan de accu worden opgeladenmet de elektriciteit die wordt gegenereerd buiten de piekuren en worden ontladen om tijdens piekuren stroom te leveren aande aangesloten apparaten (als de stroomnetregelgeving dat toestaat).
Voor back-ups voor kritieke aangesloten apparaten zorgen: Aangesloten apparaten als koelkasten, routers, lampen, computersen andere kritieke apparaten kunnen aanblijven bij een stroomstoring op het elektriciteitsnet als ze worden aangesloten op deback-upzijde van de omvormer. Het systeem kan binnen 10 milliseconden automatisch overschakelen op de back-upstand.

Bekabeling en gebruik van het systeem

De hybride omvormers vormen de kern van energieopslagsystemen. De volgende elementen zijn in één eenheid geïntegreerd:MPP-trackers, vermogensomvormer, functie voor het opladen en ontladen van de accu, BMS communicatie- en bypass- en backupfunctie.De hybride portfolio van GoodWe sluit perfect aan op een groot aantal residentiële en kleine commerciële toepassingen.


资源 2.pngGebruiksstanden

Er zijn drie elementaire standen waaruit eindgebruikers kunnen kiezen in de PV Master-app.
Gewone stand: Overdag wordt de energie die wordt opgewekt door het fotovoltaïsche systeem op deze volgorde gebruikt:Eerst worden de aangesloten apparaten in het huis van stroom voorzien, daarna wordt de accu opgeladen en ten slotte wordthet overschot naar het elektriciteitsnet geëxporteerd. 's Nachts voorziet de accu de aangesloten apparaten van stroom. Alsde stroomvoorziening van de accu's onvoldoende is, is het systeem zo ingesteld dat het automatisch overschakelt op hetelektriciteitsnet om de aangesloten apparaten van voldoende stroom te voorzien.
Back-upstand: In deze stand wordt de accu alleen gebruikt als back-upstroomvoorziening wanneer er sprake is van stroomuitvalop het net. Zolang het elektriciteitsnet werkt, zullen de accu's niet worden gebruikt om de aangesloten apparaten van stroom tevoorzien. De accu wordt opgeladen met de energie die wordt gegenereerd door het fotovoltaïsche systeem of met energie vanhet elektriciteitsnet.
Besparingsstand: De klant kan het tijdstip van opladen en ontladen van de accu instellen op basis van de piek- en daluren vanhet elektriciteitsnet en de verbruikspatronen binnen het huishouden.

1.2 Alles-in-één-systeem (ESA-serie)

资源 2.png


GoodWe presenteert met trots de ESA-serie, een hybride "alles-in-één"-systeem dat is ontworpen om het installatieproces maximaalte vereenvoudigen. Het bestaat uit de volgende elementen: een hybride omvormer, een accubank en een voorbedraad systeemin een modern kastje. Het systeem is verder uitgerust met verbindingsapparaten en een voorgeprogrammeerde kabelsleuf. Naarschatting reduceert dit systeem de installatiekosten met maar liefst 60%.

Kenmerken

Vooraf geïnstalleerde apparaten: ingebouwde DC-schakelaar, AC-beveiligingsschakelaar (elektriciteitsnet/back-up),accubeveiligingsschakelaar, schakelpaneel, aardingsklem en communicatie-eenheid.
Voorbedraad ontwerp: De Smart Meter, de accu en de AC-beveiligingsschakelaar zijn in de fabriek voorbedraad en aangesloten.Wanneer de kit bij de eindgebruiker arriveert, is hij klaar voor installatie en gebruik.
Voorgeprogrammeerde kabelsleuf: Het ontwerp van het systeem is inclusief een kabelsleuf waar externe kabels tussen hetfotovoltaïsche systeem en de stroomtransformatoren en het elektriciteitsnet of de aangesloten apparaten kunnen worden aangesloten.
Daarnaast is het ESA-systeem uitgerust met een AC-bypass-schakelaar voor aangesloten apparaten om voor de levering vanstroom aan de aangesloten apparaten van de back-up naar het elektriciteitsnet te schakelen. De bypass-schakelaar is ookverantwoordelijk voor de snelle uitschakelingsbescherming via een verbinding van een extra externe beveiligingsschakelaarmet een schakelpaneel.

Hybride portfolio GoodWe


资源 2.png
资源 1.png

2. AC-gekoppelde retrofit-oplossing

Geïntegreerde elektriciteitsnet- en back-upfunctie
Netsystemen omvormen tot hybride systemen


2.1 Typische toepassing

Vergroten van het eigen verbruik: Gedurende de dag wordt de elektriciteit van de PV-reeks gebruikt voor eigen verbruik.Het overschot wordt gebruikt om de accu's op te laden, die de aangesloten apparaten 's nachts van stroom voorzien. Als ertechnologieën voor energieopslag worden gebruikt, kan het percentage eigen verbruik tot wel 95% toenemen.
Back-up-energie voor kritieke aangesloten apparaten garanderen: Wanneer de stroom uitvalt op het elektriciteitsnet, kan deback-upfunctie van de hybride omvormer stroom leveren aan kritieke aangesloten apparaten zoals koelkasten, routers, lampen,computers en andere belangrijke apparatuur. Het systeem schakelt binnen 10 milliseconden automatisch over op de back-upstand.

Bekabeling en gebruik van het systeem

De AC-gekoppelde retrofit-omvormers van GoodWe bestaan uit de volgende belangrijke elementen, die in één eenheid zitten:voedingsomvormer, de functie om de accu op te laden en te ontladen, de BMS-communicatie- en de bypass- en back-upfunctie.Dit soort omvormer is ontworpen om het gemakkelijk te maken om bestaande, op het elektriciteitsnet aangesloten systemenom te zetten en te upgraden naar hybride systemen. De omvormer is geschikt voor zowel eenfasige als driefasige systemen enook compatibel met verschillende energiebronnen, waaronder zonne-energie- en windgeneratoren van andere merken in zowelresidentiële als commerciële scenario's.


资源 2.png

Gebruiksstanden

Op een vergelijkbare manier als bij het hybride systeem, geeft de AC-gekoppelde retrofit-omvormer voorrang aan fotovoltaïscheopwekking om de aangesloten apparaten van stroom te voorzien, wordt vervolgens de accu opgeladen en wordt ten slotte het overschotaan energie naar het elektriciteitsnet geëxporteerd: Er kan in de PV Master-app ook worden gekozen uit drie elementaire gebruiksstanden.One major difference to a newly installed hybrid system is that PV will not work during the day time if there is an outage. This isbecause the original grid-tied inverter does not work when the grid fails and it is only the battery that powers the critical loads duringthe time that the outage lasts.

Retrofit-reeks GoodWe


资源 2.png资源 1.png

3. Diverse gebruiksscenario's


Dankzij hun interessante functies en capaciteiten kunnen GoodWe-omvormers met energieopslag in allerlei verschillende scenario'sworden gebruikt. Hieronder vindt u een aantal van de meest voorkomende toepassingen..

3.1 Parallel scenario (alleen ET-serie)

De nieuwe parallelle oplossing met driefasige ET-omvormers is met name ontworpen om tegemoet te komen aan de toenemendevraag naar fotovoltaïsche opslagsystemen met een hogere capaciteit die volledig installatievriendelijk zijn, zoals kleine commerciëleopslagsystemen. Bij dit soort oplossingen is er sprake van integratie aan de AC-zijde van de diverse hybride omvormers (maximaal 10eenheden) in één uniform systeem.

Bekabeling en gebruik van het systeem

Voor een soepele verbinding tussen alle eenheden in een parallel scenario wordt aanbevolen de SEC1000 (Smart Energy Controller van GoodWe) te gebruiken.


资源 2.png

Gebruiksstanden

Hierbij wordt een vergelijkbaar scenario gevolgd als bij parallelle omvormers: wanneer het elektriciteitsnet beschikbaar is, delen hetfotovoltaïsche systeem, de accu's en de aangesloten apparaten de energie in één systeem. Maar wanneer de stroom uitvalt, deelt hetparallelle systeem zich op in onafhankelijke eenheden waarbinnen het fotovoltaïsche systeem en de accu's alleen back-upstroomverstrekken aan de aan hun toegewezen aangesloten apparaten.

3.2 Oplossing voor systemen met fasesplitsing

Een systeem met fasesplitsing, dat afwijkt van de meeste standaard Europese systemen, werkt volledig anders.Voor een dergelijk elektriciteitsnet verschaft GoodWe een oplossing die bestaat uit een Smart Meter met tweestroomtransformators om de aangesloten apparaten van 110 en 220 V in het elektriciteitsnet te integreren (zie hieronder).


资源 2.pngCompatibel met de energieopslagsystemen ES, EM en EH van GoodWe.

3.3 Enkelfasige omvormer in driefasige Energie Oplossing

GoodWe enkelfasige hybride omvormers kunnen werken op driefasige netwerksystemen, waarbij een driefasige slimme meter wordt gebruikt om het verbruik van de belasting op alle drie de fasen (nul) te bewaken. Dit systeem kan op basis van datacommunicatie, sturen op het laden van de accu of juist het beschikbaar stellen van de accculading voor verbruikers. Deze oplossing is toepasbaar in driefasige huisaansluitingen waar er geen specifieke terugleververeisten aan het elektriciteitsnet bestaat.


资源 2.png


Compatibel met de energieopslagsystemen ES, EM en EH en ET van GoodWe.

3.4 Oplossing om de capaciteit van het zonne-energiesysteem uit te breiden

De uitbreiding van de capaciteit van het zonne-energiesysteem is een kenmerk dat opslagsystemen voor zonneenergiezo aantrekkelijk maakt. Ze zorgen ervoor dat er minder hoeft te worden geïnvesteerd en maken hogereverbruikspatronen mogelijk in zowel eenfasige als driefasige systemen.
Zo'n soort oplossing is geschikt voor de ES-, EM-, EH- en ET-series van GoodWe. De oplossing is daarnaast compatibel metzonne-omvormers van elk willekeurig merk.

Bekabeling en gebruik van het systeem资源 2.png


Deze oplossing integreert zowel hybride als retrofit-functies in één systeem. Bij zowel elektriciteitsnet- als hybridesystemen wordt de zonne-energie gebruikt om elektriciteit te leveren aan de op de back-up aangesloten apparatenen om de accu op te laden voordat stroom aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. Als een dergelijke oplossing wordttoegepast, kan het systeem een betrouwbaardere leveringsbron voor de aangesloten apparaten garanderen, terwijl erafdoende groene energie wordt geleverd om de accu op te laden.


Downloaden

Abonneer je op nieuws
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS