ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia PacificCommerciële en industriële en utiliteitsoplossingen资源 1.png

100kWp Oplossing voor een zonne-energie-installatie


Projectinformatie


Projectlocatie: München/DUITSLAND
Fotovoltaïsch paneel: 350 Wp monokristallijn
Omvormer: GW30K-MT GoodWe driefasige commerciële omvormer
Geïnstalleerde DC-capaciteit: 288 st. × 0,35 kWp = 100,8 kWp
Geïnstalleerde nominale AC-capaciteit: 3 st. × 30 kW = 90 kW
DC/AC-ratio: 1,12

* De omvormer uit de GoodWe SMT-serie heeft een DC-overdimensioneringsfunctie van 30-50%. In dat project was sprake van eenDC-overdimensionering van 12%, gezien het hoge stralingsniveau in Duitsland.

Projectcomponenten


MT小画册2mwp中的inverter.png

Belangrijkste kenmerken PV-paneel
Diagram bekabeling en aansluitingen


* Diagram met aansluitingen. Elke string is aangesloten op 16 fotovoltaïsche panelen. De totale capaciteit is 6 strings × 16 = 96 stuks.
* De GoodWe Ezlogger Pro is uitgerust met 3 communicatie-ingangen per omvormer. Elke communicatiepoort ondersteunt maximaal 20omvormers. In totaal kunnen er 60 omvormers worden aangesloten. (De GoodWe-monitoringkast SCB1000 is ook verkrijgbaar.)
* De max. effectieve RS485-afstand is 1000 m voor EzloggerPro.
* De EzloggerPro kan monitoring op string-niveau uitvoeren.


Rapport over de efficiëntie van het fotovoltaïsche systeem

MT小画册2mwp中的inverter.png
* Dit rapport illustreert hoe de DC-overdimensionering van deze installatie bijdraagt aan een toename van de totale productie. Als we een 1:1 DC/AC-opstelling hadden gevolgd, zou de totale productie 10% lager geweest zijn.
资源 1.png

1MWp Oplossing voor een zonne-energie-installatie


Projectinformatie


Projectlocatie: München/DUITSLAND
Fotovoltaïsch paneel: 350 Wp monokristallijn
Omvormer: GW80K-MT GoodWe driefasige commerciële omvormer
Geïnstalleerde DC-capaciteit: 2880 st. × 0,35 kWp = 1008 kWp
Geïnstalleerde nominale AC-capaciteit: 12 st. × 80 kW = 960 kW
DC/AC-ratio: 1,05

* De omvormer uit de GoodWe MT-serie heeft een DC-overdimensioneringsfunctie van 30-50%. In dat project was sprake van eenDC-overdimensionering van 5%, gezien het hoge stralingsniveau in Duitsland.

Projectcomponenten


MT小画册2mwp中的inverter.png

Belangrijkste kenmerken PV-paneel
Diagram bekabeling en aansluitingen
* Diagram met aansluitingen. Elke string is aangesloten op 20 fotovoltaïsche panelen. Totale projectomvang: 12 strings × 20 = 240 st. Om eenhoger voltage te bereiken, hebben we één DC-ingang op elke MPPT ongebruikt gelaten. In plaats daarvan zijn er meer PV-panelen aangesloten opde resterende 3 DC-ingangen.

Communicatie (RS485)-verbindingsdiagram.

* De GoodWe Ezlogger Pro is uitgerust met 3 communicatie-ingangen per omvormer. Elke communicatiepoort ondersteunt maximaal 20omvormers, waardoor de maximale capaciteit 60 aangesloten omvormers bedraagt. (Er is ook een andere monitoringkast, SCB1000 genaamd.)
* De max. effectieve RS485-afstand is 1000 m voor EzloggerPro.
* De EzloggerPro kan monitoring op string-niveau uitvoeren.


Rapport over de efficiëntie van het fotovoltaïsche systeem

MT小画册2mwp中的inverter.png
* Dit rapport toont de totale energie die wordt geproduceerd na aftrek van alle cumulatieve verliezen. Dit project heeft een DC-overdimensioneringvan 5% bereikt.
* De GW80K-MT ondersteunt een DC-overdimensionering van 50%.资源 1.png

5MWp Oplossing voor een zonne-energie-installatie


Projectinformatie


Projectlocatie: München/DUITSLAND
Fotovoltaïsch paneel: 350 Wp monokristallijn/tweezijdig paneel
Omvormer: GW80KHV-MT GoodWe driefasige commerciële omvormer (output 540 V)
Geïnstalleerde DC-capaciteit: 17.880 st. × 0,35 kWp = 6258 kWp
Geïnstalleerde nominale AC-capaciteit: 60 st. × 80 kW = 4800 kW
DC/AC-ratio: 1,30

* De omvormer uit de GoodWe MT-serie heeft een DC-overdimensioneringsfunctie van 30-50%. In dat project was sprake van eenDC-overdimensionering van 30%, gezien het hoge stralingsniveau in Duitsland.

Projectcomponenten


MT小画册2mwp中的inverter.png

Belangrijkste kenmerken PV-paneel
Diagram bekabeling en aansluitingen
* Illustratie van een diagram met aansluitingen. Om een hogere opbrengst te verwezenlijken hebben we 19 PV-panelen aangesloten op de eerste 10strings en 18 op de andere 8 strings. In totaal zijn er per omvormer 298 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd. DC-ingangsvermogen is 104,3 kWp.DC/AC-ratio is 1,3.

* Er zit een Ezlogger Pro- en PLC-paneel in de SCB2000-box. Deze communicatiekast ondersteunt maximaal 30 omvormers. Omdat we meer dan30 omvormers gebruiken, kunnen we alle SCB2000-kasten met glasvezel verbinden.


Rapport over de efficiëntie van het fotovoltaïsche systeem

MT小画册2mwp中的inverter.png
* In dit rapport is te zien dat tweezijdige fotovoltaïsche panelen meer energie produceren bij goede straling en een hogere PR (prestatieratio) hebbendan traditionele systemen.
* De GW80KHV-MT ondersteunt een DC-overdimensionering van 50%.


资源 1.png

Smart Energy Management System


Het Smart Energy Management System (SEMS, systeem voor intelligent energiebeheer) van GoodWe is een monitoringplatform op basis vaneen open protocol. Het is ontworpen om exploitanten te helpen een groot aantal fotovoltaïsche installaties op verschillende plaatsen tegelijkertijdte monitoren. SEMS voert uitgebreide gegevensverwerkingsprocessen uit en produceert onder meer aangepaste grafieken. Het systeem vanmeldingen en onderhoudsfuncties helpt exploitanten van fotovoltaïsche activa de opwekking van energie efficiënt en comfortabel te beheren, zodatde opbrengst van het systeem kan worden geoptimaliseerd.

资源 2.png

Monitoring op string-niveau

Afwijkingsanalyse van omvormers

资源 2.png

Het hoge afwijkingspercentage wijst op problemen in het fotovoltaïsche systeem. SEMS kan omvormers met een hoog afwijkingspercentagedetecteren. Door vervolgens de stroom van elke string te meten, kunnen gebruikers de overeenkomstige panelen en verwante componenten van deinstallatie controleren om de onderliggende oorzaak van de afwijking te vinden.

资源 2.png


03.png


Carrousel-weergave van alle elektriciteitscentrales


Dynamische carrousel-weergave van alle installaties in uw account.


03.png


Intelligente rapporten genereren


Genereren van rapporten en aangepaste gegevensanalyses
Exacte en uitgebreide detectie en evaluatie van de gegevens van een installatie
De inhoud en opmaak van de rapporten kunnen worden afgestemd op de individuelevereisten. Naast de standaardrapporten kunt u ook zelf rapporten samenstellen.


03.png

Meertalig systeem

Het SEMS-portaal is een meertalige website. Het is in maar liefst negen talenbeschikbaar: Engels, Duits, Nederlands, Spaans, Portugees, Tsjechisch, Turks,Koreaans en Arabisch. Omdat GoodWe-omvormers in de hele wereld populairzijn, zullen er meer taalversies van SEMS beschikbaar komen.


Intelligente waarschuwingen en probleemoplossing


资源 2.png
资源 1.png

Oplossing met glasvezelring


Een stabiele gegevensoverdracht over grote afstanden is een van de grootste prioriteiten. GoodWe heeft een oplossing ontwikkeld die is gebaseerdop de integratie van een glasvezelring waarin het proces en de snelheid van de gegevensoverdracht stabiel en betrouwbaar blijven, zelfs wanneer ereen communicatieknooppunt wegvalt. Dankzij al deze voordelen is het een optimale oplossing voor C&I-scenario's.

Voordelen

• De meest solide basis voor betrouwbare communicatie
• Gegevensoverdracht over grote afstanden
• Voordelig


Elementen van de oplossing

De integratie van de ringoplossing is alleen mogelijk met omvormers die beschikken over RS485 of Power Line Communications (PLC). De oplossingwordt uitgevoerd via de GoodWe Smart Communication Box 1000 (SCB1000) of Solar Communication Box 2000 (SCB 2000).

Ontwerp van de oplossing

资源 2.png

资源 2.png


De SCB1000 communiceert met de omvormer via RS485. Tegelijkertijd brengt de SCB2000 communicatie met de omvormer tot stand via de PLC.


资源 1.png

Monitoring-oplossing voor verschillende scenario's


Er zijn heel veel manieren om een fotovoltaïsch systeem te bewaken en de gegenereerde gegevens weer te geven. Dit soort informatie helptgebruikers een beter inzicht te krijgen in de werking van hun zonne-energie-installatie. De compatibiliteit van de GoodWe-omvormers metverschillende standaardprotocollen als SUNSPEC, IEC 104 en Modbus RTU en het feit dat ze kunnen worden afgestemd op platforms van derdepartij voor monitoring en aansturing als SCADA, zijn slechts voorbeelden van de vele redenen waarom deze omvormers perfect zijn voor een groteaantal C&I-scenario's.

Avantages

• Stabiele gegevensoverdracht
• Compatibel met apparaten en platforms van derden
• Betere gegevensbeveiliging


Ontwerp van de oplossing

资源 2.png


资源 1.png

Oplossing voor uitschakeling op afstand


De functie voor uitschakeling op afstand is een kritieke bescherming die er met name op gericht is de integriteit van het fotovoltaïsche systeem tegaranderen in extreme noodgevallen, zoals bij brandgevaar. Bij commerciële en industriële fotovoltaïsche systemen helpt deze functie exploitantende bediening van het systeem te verbeteren en consolideren en de algehele veiligheid te waarborgen in uitdagende omgevingen en onderuitdagende omstandigheden. GoodWe kondigt met trots zijn oplossing voor uitschakeling op afstand aan.

Belangrijkste voordelen

• Gemakkelijk te installeren
• Bereik van 1 km
• Snelle reactie (≤ 500 ms)


Ontwerp van de oplossing

资源 2.png


资源 1.png

Oplossing met zonne-energie en een dieselgenerator


GoodWe kondigt met trots zijn oplossing met zonne-energie en een dieselgenerator aan. Als de stroom op het net uitvalt, kan een dieselgeneratorworden gebruikt als een alternatieve energiebron om de ontbrekende stroom te leveren die het openbare elektriciteitsnet niet kan leveren.Hierdoor kunnen op het elektriciteitsnet aangesloten fotovoltaïsche systemen de op het systeem aangesloten apparaten van stroom blijvenvoorzien. De toevoeging van een dieselgenerator heeft als extra voordeel dat het gebruik van de zonne-energie wordt gemaximaliseerd, zodat deelektriciteitskosten effectief worden verlaagd. Dit is een optimale oplossing voor omgevingen die worden gekenmerkt door een onbetrouwbaarelektriciteitsnet.

Voordelen

• Automatische schakelaar
• Snel herstel
• Soepele werking


Integratie DEIF-controller

Voor dit soort scenario's kan de C&I-omvormer uit de GoodWe MT-serie worden geconfigureerd zodat hij samenwerkt met de DEIF Smart Power ControllerSolution om de dieselgenerator automatisch aan en uit te schakelen naar gelang de lokale omstandigheden en de behoeften van de gebruiker.

Elementen van de oplossing

资源 2.png

Integratiescenario zonne-energie + DG

资源 2.png
Neem contact op met GoodWe voor alle vragen met betrekking tot de compatibiliteit van deze opstelling met GoodWe-omvormers uit een andereserie. Neem contact op met de fabrikant van de DEIF voor specifieke vragen over de integratie van het bedieningselement in dit scenario.


资源 1.png

Oplossing die de export van energie beperkt


De functie om de export van energie te beperken is een kritieke tool voor moderne fotovoltaïsche systemen en heeft als doel gebruikers te helpenom het eigen verbruik te vergroten en te optimaliseren en te voldoen aan de lokale stroomnetregelgeving. GoodWe biedt klanten een oplossing diede export van energie beperkt en is bedoeld voor commerciële en industriële projecten met een maximale capaciteit van 4,8 MW.

Belangrijkste voordelen

• Handig te installeren
• Gemakkelijk te configureren
• Limiet voor energie-export kan worden aangepast naar nul of een andere waarde


Elementen van de oplossing

SEC1000

Voor deze oplossing moet een GoodWe Smart Energy Controller 1000 (SEC1000) worden gebruikt. Dit apparaat verzamelt en analyseert gegevensin real time. Het helpt ook de middelen van het fotovoltaïsche systeem optimaal toe te wijzen.

资源 2.png

Aanvullende voordelen

De oplossing ondersteunt de soepele werking van aanvullende functies zoals de monitoring van het verbruik van aangesloten apparaten. Degegevens die door het systeem worden gegenereerd kunnen gratis worden geraadpleegd op het portaal van het Smart Energy ManagementSystem (SEMS) van GoodWe.

Ontwerp van de oplossing

资源 2.png

Eén SEC1000-apparaat kan de functie voor de beperking van energie-export voor wel 60 omvormers uitvoeren. Het maximale communicatiebereikbedraagt maar liefst 1000 meter.Downloaden

Abonneer je op nieuws
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS