CHOOSE YOUR LANGUAGE
Close

LATAM

Latin America

Español
Português
English

EMEA

APAC

Asia Pacific

中文
English
한국어
 LANGUAGE
CHOSSE YOUR LANGUAGES
LATAM
Latin America
Español
Português
English
EMEA
Europe,Middle East & Africa
English
Deutsch
Español
Português
Italiano
Türkçe
Nederlands
APAC
Asia Pacific
中文
English
한국어

HOME

OVER ONS >

PRODUCTEN >

SERVICE EN ONDERSTEUNING >

SOLAR ACADEMY

CONTACT

VERDERE JURIDISCHE INSTRUCTIESNaast de garantie die door GOODWE wordt gegeven, hebben bestellende partijen wettelijke garantieclaims die niet nadelig worden beïnvloed door deze fabrieksgarantie en uitgebreide garanties. De garanties dekken geen claims die verder gaan dan de rechten die zijn gespecificeerd in de Standaard Garantievoorwaarden of Verlengde Garanties, tenzij de verplichte wettelijke bepalingen een aansprakelijkheid van GOODWE vormen.

 


GEOGRAFISCHE REIKWIJDTE


Deze garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing op de apparaten die oorspronkelijk bij GOODWE zijn aangeschaft voor verkoop en installatie op de gedefinieerde bestemming die is vermeld in de inkooporders binnen de internationale markt, buiten China, tenzij er speciaal overeengekomen garantievoorwaarden zijn tussen GOODWE en directe koper.


SERVICE NA AFLOOP VAN DE GARANTIE


Voor apparaten die niet onder de garantie vallen, kan GOODWE een op locatie komen onderhoudskosten, onderdelen, arbeidskosten en logistieke kosten aan de eindgebruiker in rekening brengen, die alle / alle kunnen zijn van:

 

wOp locatie aanwezigheidskosten: reiskosten en tijd    voor de technicus om ter plaatse aanwezig te zijn.w   

w Onderdelen: kosten van vervangende onderdelen (inclusief verzendkosten / administratiekosten die mogelijk van toepassing zijn).   

w Arbeid: er wordt een werktijdvergoeding in rekening gebracht voor de technicus, die bezig is met repareren, onderhouden, installeren (hardware of software) en het foutieve product debugt.

w Logistieke vergoeding: kosten van levering en andere afgeleide kosten wanneer gebrekkige producten van gebruiker naar GOODWE worden verzonden en / en gerepareerde producten van GOODWE naar gebruiker worden verzonden.


UITZONDERING VAN GARANTIE


De volgende omstandigheden kunnen ertoe leiden d at apparaten defect raken, dit wordt niet gedekt door de standaardgarantie van GOODWE of uitgebreide garanties:

 

Productgarantieperiode is verlopen (met uitzondering van aanvullende overeenkomsten van garantie-uitbreiding)

w Defecten of schade als gevolg van installaties, bewerkingen, onderhoud tegen GOODWE-instructies

w Demontage, reparatie of wijziging door niet GOODWE geautoriseerde persoon

w Defecten of schade als gevolg van onvoorspelbaarheid, door de mens veroorzaakte factoren of gevallen van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot stormachtig weer, overstroming, bliksem, overspanning, plagen en vuur enz.

 Product wijzigingen, ontwerp wijzigingen of  Vervangen onderdelen die niet door GOODWE zijn goedgekeurd.

w Vandalisme, graveren, etiketten, onomkeerbare markering of besmetting of diefstal.

w Normale slijtage

w Niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften (VDE, IEC, etc.)

w Fouten of schade veroorzaakt door andere redenen die geen verband houden met problemen met de productkwaliteit.

w Het defect wordt veroorzaakt tijdens transport.

w De roest op de behuizing van het apparaat. veroorzaakt door de Klimaat omstandigheden.

w Defecten of schade veroorzaakt door blootstelling aan zeekusten / zout water of andere agressieve atmosferen of omgevingsomstandigheden

w Ongevallen en externe invloeden

 

Als er een achterstallige betaling van producten of eerdere servicekosten onder de eiser is, worden alle claims van de eiser en zijn vertegenwoordiger als onbedekt beschouwd door de fabrieksgarantie en verlengde garanties totdat de betaling is voltooid. In dat geval kan van de eiser een aanbetaling op voorhand worden gedaan voor claims in de toekomst.


GARANTIEVOORWAARDEN


Alleen de kopers die de producten van GOODWE kopen en voor de eerste keer in gebruik nemen en degenen die de hele pakket van installaties van de eerste kopers of hun technische vertegenwoordigers aanschaffen, kunnen aanspraak maken op GOODWE onder deze garantie en verlengde garantie. Degenen die tweedehandse GOODWE-producten kopen, kunnen claims niet meer opeisen.

Als het apparaat niet functioneert of niet functioneert vanwege een defect in vakmanschap of materiaal bij normaal gebruik zoals gespecificeerd in de productinstructie binnen de garantieperiode, meldt de eiser defecte apparaten met een kort foutbeschrijvingrapport als het standaardclaimformulier vereist door GOODWE of voldoende informatie om help het serviceteam van

 

vul het RMAformulier in bij lokale GOODWE-servicecentra via de telefoon / fax / e-mail, te vinden op de website van GOODWE www.goodwe.com, het RMAformulier kan ook worden gedownload om de garantieclaim te verwerken.

De volgende informatie of documentatie met betrekking tot een defect apparaat moet worden verstrekt om GOODWE te helpen een gekwalificeerde claimcase te starten onder de garantievoorwaarden van GOODWE:

 

De volgende informatie of documentatie met betrekking tot een defect apparaat moet worden verstrekt om GOODWE te helpen een gekwalificeerde claimcase te starten onder de garantievoorwaarden van GOODWE:

w Contactgegevens van de eiser, inclusief naam van  de persoon, naam van het bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, contactadres en verzendadres

w Alle informatie over defecte producten, inclusief product(en) model(len), serienummer(s), installatiedatum en de foutdatum.

w Installatie-informatie, inclusief merk, model en aantal PV-panelen; als het defecte product een energieopslagsysteem is, is ook het merk en het model van de batterijen noodzakelijk

w Foutbericht op het LCD-scherm (indien beschikbaar) en aanvullende informatie over de fout / error code

w Beschrijving van acties vóór de fout

w Gedetailleerde informatie over eerdere claims (indien van toepassing)

GOODWE kan een inspectie op locatie regelen om de oorzaak van de fouten te achterhalen. De eiser is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang, tijd en veiligheid van de inspectie door een technicus van GOODWE of geautoriseerde derde partij. GOODWE behoudt zich het recht om de site niet te betreden mocht de GOODWE-technicus het onveilig vinden om dit te doen. Een mislukte inspectie vanwege de fout van de eiser in toegang, tijd of veiligheid wordt aan de eiser in rekening gebracht.

Hoewel een defecte apparaat valt onder GOODWE-standaardgarantie of verlengde garantieperiode, zal het in dit geval

w Geretourneerd worden naar GOODWE en gerepareerd worden;

w Ter plaatse gerepareerd worden door GOODWE of  door een geautoriseerde derde partij;

w Vervangen door een gerenoveerd apparaat dat de nieuwste firmware bevat (als het originele model niet beschikbaar is, GOODWE behoudt zich het recht om een vervangende apparaat van dezelfde waarde te leveren).

Als het apparaat binnen de garantieperiode wordt vervangen, wordt de resterende garantieperiode automatisch overgedragen aan de vervangende eenheid. Als de resterende garantieperiode korter is dan een jaar na de vervanging, wordt deze verlengd tot een volledige garantie van een jaar.

Aankoopfacturen moeten goed worden bewaard voor verdere garantieclaims. Voor het retourtransport van apparaten en onderdelen moet het worden verpakt in hun originele of gelijkwaardige verpakking. GOODWE behoudt zich het recht voor om de garantieservice te regelen met behulp van derden voor het uitvoeren van garantiewerkzaamheden.Voordat de expediteur van GOODWE het vervangen apparaat heeft verzamelt, heeft de eiser de verantwoordelijkheid om deze tot een maand te onderhouden. In sommige gebieden kan de duur langer zijn. Een verloren vervangen apparaat tijdens de periode wordt in rekening gebracht aan de eiser.De standaardgarantie van GOODWE en uitgebreide garanties mogen niet worden gezien als een garantie voor duurzaamheid of beschikbaarheid van hetzelfde model. Ze dekken alleen de kosten voor GOODWE voor arbeid en materiaal om het functioneren van het apparaat.  Alle andere kosten, inclusief maar niet beperkt tot het transport van defecte apparaten en vervanging, reis- en verblijfskosten van GOODWE-personeel, kosten van de eigenaar van een claimende partij of het personeel van hun vertegenwoordigers of enige dertig-partij zonder toestemming van GOODWE, vallen niet onder de standaardgarantie of uitgebreide garanties. Bovendien vallen claims voor vergoeding van directe of indirecte schade die voortkomt uit het defecte apparaat niet onder de standaardgarantie of uitgebreide garanties. Schade aan producten die niet bij GOODWE zijn gekocht, verbruiksartikelen en onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder GOODWE.

Tenzij anders aangegeven in de afzonderlijke overeenkomst tussen GOODWE en klanten die prevaleren. In België, Luxemburg en Nederland, met uitzondering van de bijbehorende eilanden en overzeese gebieden, zijn de transportkosten, inclusief verzendingen, belastingen, douane en invoerrechten, defecte apparaten en vervangingen, reis- en verblijfskosten van GOODWE-personeel of door GOODWE gemachtigde derde partijen gedekt door GOODWE Fabrieksgarantie en verlengde garantie, met uitzondering van de beschikbaarheidgarantie voor reserveonderdelen.


* De beschikbaarheid van deze uitgebreide garantieoptie hangt af van de individuele installatiestatus, inclusief maar niet beperkt tot locatie, omgeving, product en regulier onderhoudsplan. Voor meer informatie. neem contact op met GoodWe technische ondersteuningsteam.

 


BESCHIKBAARHEID VAN RESERVEONDERDELEN GARANTIE


GOODWE biedt optionele garantie voor reserveonderdelen na fabrieksgarantie voor alle omvormer producten. Gedurende deze periode zijn alleen de kosten van de hardware van de reserveomvormer die de foutomvormer vervangt, voor rekening van GOODWE. De extra kosten, inclusief maar niet beperkt tot zendingen, directe en indirecte

arbeidskosten van de eigenaar van de omvormer, installateur of externe arbeidskosten van GOODWE op locatie, belastingen en heffingen, worden niet gedekt door de garantie voor reserveonderdelen.

Er is een kortingsprijs voor de uitgebreide garantie en reserveonderdelen beschikbaarheidsgarantie gekocht binnen de eerste 24 maanden van de fabrieksgarantie. De prijslijst met garantie-uitbreiding en meer informatie is verkrijgbaar bij de verkoper van GOODWE .


UITGEBREIDE GARANTIES


Voor omvormers (GOODWE NS SS XS DNS DS DSS DT SDT LVDT SMT MT BP SBP BH EH ES EM ET series) kan de garantie worden uitgebreid als de onderstaande opties binnen 48 maanden (4 jaar) vanaf de datum van fabrieksgarantie.

Een gekochte verlengde garantie kan niet worden verlengd of beperkt worden tot een andere uitgebreide garantie met een verschillende of dezelfde periode op elk moment.

Reeks omvormers

Beschikbare verlengde garantieperiode (inclusief fabrieksperiode).

DT, SDT, LVDT,

LVMT, MT, SMT

7*, 10, 12*, 15, 20*,   en 25* jaar

NS, SS, XS,

DNS, DS, DSS

12*, 15, 20*, en 25*   jaar

BP, SBP, BH,

EH, ES, EM, ET

10* jaar

 


STANDAARD GARANTIE


JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY Co., Ltd (hierna te noemen GOODWE) NS SS DNS DT SDT LVDT MT HF ES EM ET BP SBP series omvormers worden standaard geleverd met een fabrieksgarantie van 60 maanden (5 jaar) tussen de volgende twee datums:
1) eerste installatiedatum;
2) 6 maanden na de verzenddatum van GOODWE en NS SS DNS DS series omvormers worden standaard geleverd met een fabriekgarantie van 120 maanden (10jaar). Evenals de bijbehorende producten, waaronder Antenne, WIFI Kit, EzConverter, EzMeter en EzLogger, EzLogger Pro worden standaard geleverd met een fabrieksgarantie van 24 maanden (2 jaar) onder dezelfde voorwaarden


Bericht verzenden