CHOOSE YOUR LANGUAGE
Close

LATAM

Latin America

Español
Português
English

EMEA

APAC

Asia Pacific

中文
English
 LANGUAGE
CHOSSE YOUR LANGUAGES
LATAM
Latin America
Español
Português
English
EMEA
Europe,Middle East & Africa
English
Deutsch
Español
Português
Italiano
Türkçe
Nederlands
APAC
Asia Pacific
中文
English

HOME

OVER ONS >

PRODUCTEN >

SERVICE EN ONDERSTEUNING >

SOLAR ACADEMY

CONTACT

V: Sommige accessoires ontbreken.

A: Wanneer er tijdens de installatie onderdelen ontbreken, controleer dan a.u.b. de lijst met accessoires om te zien welke onderdelen ontbreken. Neem vervolgens contact op met uw lokale dealer of met het lokale technische servicecentrum van GoodWe.


V: Het niveau van stroomopwekking van de omvormer is laag.

A: Controleer:

 1. of de diameter van de wisselstroomkabel geschikt is;

 2. of er geen foutmelding op de omvormer wordt weergegeven;

 3. of de optie voor het veiligheidsland in de omvormer klopt;

 4. of er sprake is van afscherming of stof op de fotovoltaïsche panelen.


V: Ik kan het wifisignaal op de omvormer van GoodWe niet vinden.

A: Controleer:

 1. of de omvormer is ingeschakeld met gelijkstroom;

 2. of de wifi-antenne/kast op de omvormer goed is geïnstalleerd;

 3. of het gele ledlampje voor de voeding knippert. Wijzig de communicatiemodus overeenkomstig de instructies in de gebruikershandleiding als dit niet het geval is;

 4. Schakel de wifi opnieuw in overeenkomstig de instructies in de gebruikershandleiding als er nog geen draadloos signaal is.


V: Het gele ledlampje van de voeding op de omvormer knippert onophoudelijk.

A: Als de wifi-omvormer van GoodWe niet is geconfigureerd, moet het gele ledlampje knipperen. Als de wifi goed is geconfigureerd, moet het gele ledlampje continu branden. Als het gele ledlampje knippert, betekent dit dat de wificonfiguratie niet is geslaagd. Configureer de wifi opnieuw.


V: Wifi configureren: uitleg

A: Ga naar het downloadcentrum op de officiële website van GoodWe om de meest recente beknopte installatiehandleiding, inclusief de snelle configuratie van de app, te downloaden. Neem contact op met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als het downloaden niet lukt.


V: Wifi is geconfigureerd, maar er zijn geen controlegegevens.

A: Nadat wifi is geconfigureerd, moet u de controlewebsite van GoodWe (www.goodwe-power.com) openen om het voedingsstation te registreren. U kunt het voedingsstation ook snel registreren via de controle-app EzViewer.


V: De gebruikershandleiding is kwijtgeraakt.

A: Ga naar het downloadcentrum op de officiële website van GoodWe om de relevante digitale editie van de gebruikershandleiding te downloaden. Neem contact op met het lokale servicecentrum van GoodWe als het downloaden niet lukt.


V: De rode ledlampjes branden

A: Controleer de foutmelding die op het scherm van de omvormer wordt weergegeven en raadpleeg vervolgens de veelgestelde vragen en antwoorden in de gebruikershandleiding om de relevante methode te vinden om het probleem op te lossen. Neem contact op met uw dealer of met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als het probleem blijft bestaan.


V: Kan ik zelf een standaard gelijkstroomklem voor de omvormer maken als ik deze kwijtraak?

A: Nee. Door het gebruik van andere aansluitingen zullen de klemmen van de omvormer doorbranden. Dit kan zelfs leiden tot interne beschadigingen. Als de standaardklemmen kwijtraken of worden beschadigd, dient u contact met uw dealer of met het lokale technische servicecentrum van GoodWe op te nemen om de standaard gelijkstroomklemmen te kopen.


V: De omvormer werkt niet of het scherm geeft niets weer.

A: Controleer of er sprake is van gelijkstroomvoeding vanaf de fotovoltaïsche panelen en of de omvormer of de externe gelijkstroomschakelaar is ingeschakeld. Als u de omvormer voor de eerste keer installeert, moet u controleren of de '+' en '-' van de gelijkstroomklemmen omgekeerd zijn aangesloten.


V: Moet de omvormer worden geaard?

A: De wisselstroomzijde van de omvormer wordt geaard. De externe beschermende aardgeleider moet altijd verbinding maken nadat de omvormer wordt ingeschakeld.


V: De omvormer geeft aan dat er geen aansluiting met het lichtnet is.

A: Als er geen spanning op de wisselstroomzijde van de omvormer staat, dient u te controleren:

 1. of het lichtnet is uitgeschakeld; 

 2. of de wisselstroomschakelaar of een andere beveiligingsschakelaar is uitgeschakeld;

 3. als u de installatie voor de eerste keer uitvoert, moet u controleren of de wisselstroomkabels goed zijn aangesloten en of de nulleiding, inschakelingsleiding en aarding allemaal zijn verbonden.


V: De omvormer toont een overschrijding van de netvoedingsspanning of een Vac-fout.

A: De omvormer heeft een wisselspanning gedetecteerd die het veilige instelbereik voor het land overschrijdt. Als de omvormer een foutmelding weergeeft, dient u met een multimeter te controleren of de wisselspanning te hoog of te laag is. Raadpleeg de daadwerkelijke spanning van het lichtnet om een geschikt veiligheidsland te kiezen. Als u de installatie voor de eerste keer uitvoert, moet u controleren of de wisselstroomkabels goed zijn aangesloten en of de nulleiding, inschakelingsleiding en aarding allemaal zijn verbonden.


V: De omvormer toont een overschrijding van de netvoedingsfrequentie of een Fac-fout.

A: De omvormer heeft een wisselstroomfrequentie gedetecteerd die het veilige instelbereik voor het land overschrijdt. Als de omvormer een foutmelding weergeeft, moet u de huidige frequentie van het lichtnet controleren op het scherm van de omvormer. Raadpleeg de daadwerkelijke spanning van het lichtnet om een geschikt veiligheidsland te kiezen.


V: De omvormer geeft aan dat de isolatieweerstandswaarde van het fotovoltaïsche paneel naar de aarde te laag is of dat er sprake is van een ISO-storing.

A: De omvormer heeft gedetecteerd dat de isolatieweerstandswaarde van het fotovoltaïsche paneel naar de aarde te laag is. Sluit de fotovoltaïsche panelen een voor een opnieuw aan om te controleren of de storing door een bepaald fotovoltaïsch paneel werd veroorzaakt. Controleer in dat geval de aarde van het fotovoltaïsche paneel en kijk of er een draad kapot is. 


V: De omvormer geeft aan dat de lekstroom te hoog is of dat er sprake is van een 'Ground I'-fout.

A: De omvormer heeft gedetecteerd dat de lekstroom te hoog is. Sluit de fotovoltaïsche panelen een voor een opnieuw aan om te controleren of de storing door een bepaald fotovoltaïsch paneel werd veroorzaakt. Controleer de aarde van het fotovoltaïsche paneel en kijk of er een draad kapot is.


V: De omvormer geeft aan dat de spanning van de fotovoltaïsche panelen te hoog is of dat er sprake is van fotovoltaïsche overspanning.

A: De omvormer heeft gedetecteerd dat de invoerspanning voor het fotovoltaïsche paneel te hoog is. Gebruik een multimeter om de spanning van de fotovoltaïsche panelen te meten en vergelijk de waarde daarna met het ingangsspanningsbereik (gelijkstroom) op het label aan de rechterkant van de omvormer. Als de gemeten spanning buiten het bereik valt, moet u het aantal fotovoltaïsche panelen verminderen.


V: ES start niet als ALLEEN de accu is aangesloten.

A: Controleer of de spanning van de accu hoger is dan 48 V, anders kan de accu ES niet starten. Neem contact op met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als de accuspanning klopt, maar het probleem blijft bestaan.


V: ES start niet als ALLEEN fotovoltaïsche panelen zijn aangesloten.

A: Controleer of de fotovoltaïsche spanning hoger is dan 125 V. Neem contact op met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als alles klopt, maar het probleem blijft bestaan.


V: Er is een groot schommeling in het vermogen bij het laden/ontladen van de accu.

A: Controleer de volgende onderdelen.

1. Controleer of er sprake is van schommeling van het belastingsvermogen;

2. Controleer of er sprake is van een schommeling in het fotovoltaïsche vermogen in de GoodWe-portal.

Neem contact op met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als alles klopt, maar het probleem blijft bestaan.


V: Ik kan de instellingen in de EzManager-app niet opslaan.

A: Zorg dat u bent verbonden bent met de wifi van de zonnepanelen (controleer of er geen andere apparaten zijn verbonden) of router (als u de wifi van de zonnepanelen met de router hebt verbonden) en kijk of het startscherm aangeeft dat de verbinding in orde is.

Controleer of ES in de wachtmodus actief is (in de app) voordat u instellingen in de EzManager-app wijzigt. Verbreek de aansluitingen met het lichtnet en de belasting/accu, zodat alleen de fotovoltaïsche panelen zijn aangesloten. Start ES vervolgens opnieuw totdat in de app wordt aangegeven dat het systeem in de wacht staat.

Neem contact op met het lokale technische servicecentrum van GoodWe als deze stappen allemaal niet werken.


V: Accuconfiguratie

A:1. De lithiumaccu moet worden aangesloten op BMS-communicatie; 

2. De nominale spanning van de loodzuuraccu is 48 V, de max. spanning is 60 V;

3. Voorbeeld: bij seriële aansluiting van 4 loodzuuraccu's van 12 V/100 Ah, blijft capaciteit gewoon 100 Ah.


V: Aansluiting van lithiumaccu

A: Raadpleeg de standaardprocedure voor het aansluiten van accu's, kies het juiste merk accu en vul het accuvermogen handmatig in als u verbinding wilt maken tussen Ezconverter/de accu en ES.


V: De accu kan niet tot 100% worden opgeladen.

A: De accu stopt met opladen bij een SOC van 95%. 

B: De accu stopt ook met opladen als de accuspanning overeenkomt met de waarde die in de app EzManager is ingesteld.


V: Informatie over beperking van uitgangsvermogen.

A: 1. In de app kan het maximale uitgangsvermogen naar het lichtnet worden ingesteld;

2. Als de limiet voor het uitgangsvermogen op 0 W wordt ingesteld, kan er nog steeds maximaal 100 W naar het lichtnet worden afgevoerd.

3. EzMeter moet goed worden geïnstalleerd 


V: SOC gewijzigd nadat het systeem opnieuw is gestart.

A: Tijdens het opstarten van het systeem is de SOC alleen afhankelijk van de accuspanning. De SOC zal kloppen nadat er sprake is geweest van een volledige laad- en ontlaadcyclus.