ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia PacificResidentiële oplossingen

资源 1.png

GoodWe Battery Ready-applicatieEHR-serie

De GoodWe EHR-serie bestaat uit een eenfasige hybride omvormer met een deel dat exclusief is ontworpen voor energieopslag.De omvormer wordt gepresenteerd als een conventionele netomvormer, maar vanuit een hardware-perspectief is dezecontraptie een hybride omvormer.
• Monitor de status van aangesloten apparaten in real time met de Smart Meter van GoodWe.
• Geïntegreerde, aanpasbare functie om de export van energie te beperken.


资源 2.png


*1 De Smart Meter zit in een optioneel pakket met een voorbedrade stroomtransformator (CT, current transformer).
*2 De "Battery Ready"-functie stelt gebruikers in staat het EHR-systeem te upgraden naar een energieopslagsysteemzonder dat daarvoor extra apparatuur nodig is.
*3 De back-upstand is pas beschikbaar nadat de accu is aangesloten. De back-up- en UPS-functie worden geactiveerdzodra de accu is geïnstalleerd en aangesloten.

Het "Battery Ready"-concept

De GoodWe EHR-omvormer integreert het "Battery Ready"-concept en werkt als een conventionele netomvormer.Deze omvormer is echter zo ontworpen dat de gebruiker, zodra hij heeft besloten zijn niveau van eigen consumptie teverhogen, het EHR-systeem kan omzetten in een energieopslagsysteem. Hiervoor is slechts een activatiecode nodig.GoodWe biedt hiermee een voordelige optie voor alle gebruikers die in het begin nog niet zeker weten of ze eenenergieopslagsysteem willen aanschaffen.

Verbruiksmonitoring (optioneel)

Zoals wordt geïllustreerd in het diagram, beschikt de EHR-serie over een optie voor realtime monitoring met behulpvan een intelligente meter (Smart Meter). Met het monitoringplatform van GoodWe kan de EHR-serie bovendien dehoeveelheid eigen verbruik per dag, maand of jaar berekenen, zodat uitgebreid inzicht wordt verschaft in het verbruikvan aangesloten apparaten en de algehele efficiëntie waarmee de zonne-energie wordt gebruikt.


资源 3.png
资源 1.png

GoodWe HomeKit-applicatieRealtime monitoring van het verbruik, 24 uur per dag
De GoodWe HomeKit is een oplossing die ontworpen is om het energieverbruik van aangesloten apparaten gedurende24 uur in real time te berekenen. De HomeKit is gebaseerd op de beste ontwerpbeginselen en kan worden afgestemd opde behoefte van woningen. Gebruik van de kit vereist alleen een internetverbinding. Een extra voordeel van dit systeemis dat het compatibel is met verschillende merken omvormers, waardoor het veel gemakkelijker wordt om het verbruikvan aangesloten apparaten bij te houden. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de cloud via wifi of LAN. Ditis gunstig voor de eindgebruiker omdat het beter inzicht oplevert in het elektriciteitsverbruik en de bron waaruit dezeelektriciteit wordt opgewekt.
资源 3.png


*1 De huidige versie van HomeKit ondersteunt eenfasige systemen. In de nabije toekomst zal een verbeterde versieworden gelanceerd die driefasesystemen ondersteunt.

GoodWe HomeKit voor huishoudens zonder fotovoltaïsch systeem

De GoodWe HomeKit kan na te zijn verbonden met het internet het verbruik gelijk in real time monitoren, zodatgebruikers een beter inzicht krijgen in het elektriciteitsverbruik in hun woning en de concrete voordelen van deeventuele aanschaf van een fotovoltaïsche installatie kunnen evalueren.


资源 3.pngDownloaden

Abonneer je op nieuws
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS