HOME

OVER ONS >

PRODUCTEN >

SERVICE EN ONDERSTEUNING >

SOLAR ACADEMY

CONTACT

STANDAARDGARANTIE
GARANTIEVOORWAARDEN
UITZONDERINGEN OP DE GARANTIE
VERVAL VAN DE GARANTIE

De NS-, SS-, DNS-, DS-, DT-, SDT-, LVDT-, MT-, HF-, BP-, ES-, EM- en SBP-series met omvormers van GOODWE worden standaard geleverd met een fabrieksgarantie van 66 maanden (5,5 jaar) vanaf de datum waarop ze werden geproduceerd door JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY Co., Ltd (hierna 'GOODWE' te noemen).

De accessoires, met inbegrip van de antenne, wifiset, EzConverter, EzMeter en EzLogger en EzLogger Pro, hebben standaard een fabrieksgarantie van 30 maanden (2,5 jaar) vanaf de datum van productie door GOODWE.

De garantie op omvormers (NS-, SS-, DNS-, DS-, DT-, SDT-, LVDT-, MT-, HF-, BP-, ES-, EM- en SBP-series) kan binnen 24 maanden (2 jaar) na de productiedatum worden verlengd. Vraag de prijslijst voor garantieverlenging op bij de verkoopafdeling van GOODWE voor meer informatie.


U moet de volgende informatie of documentatie over een defecte omvormer aan ons verstrekken, zodat we uw vordering op basis van de garantievoorwaarden van GOODWE kunnen verwerken:

* Modelnummer en serienummer van product;

* Foutmelding op het lcd-scherm (indien beschikbaar) en extra informatie over de fout/storing;

* Gedetailleerde informatie over de gehele systeem (modules, circuits, enz.);

* Gedetailleerde informatie over eerdere claims (indien van toepassing).

Wanneer een omvormer een storing vertoont tijdens de standaard garantieperiode van GOODWE, wordt deze:

A. Naar GOODWE geretourneerd en gerepareerd;

B. Op locatie gerepareerd;

C. Vervangen door een gereviseerde omvormer die de nieuwste firmware bevat (als het oorspronkelijke model niet meer wordt geproduceerd, zal GOODWE een vervangend exemplaar met een gelijke waarde aanbieden).                                   

* De garantieperiode voor het product is verstreken (met uitzondering van de aanvullende afspraken voor garantieverlenging);

* Storingen of beschadigingen als gevolg van gebruik in strijd met de instructies of installatie- en onderhoudseisen van GOODWE, zoals bevestigingsafstand, lucht, waterdichte stekker;

* Demontage, reparatie of aanpassing door personen die niet door GoodWe zijn geautoriseerd;

* Storingen of beschadigingen als gevolg van onvoorspelbare factoren, menselijke factoren of overmacht, zoals storm, overstromingen, bliksem, overspanning, ziekten, brand, enz.;

* Productwijziging, ontwerpwijziging of vervanging van onderdelen zonder goedkeuring van GOODWE;

* Vandalisme, gravering, labels, onherstelbare markeringen, verontreiniging of diefstal;

* Normale slijtage;

* Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften (VDE-normen, enz.);

* Storingen of beschadigingen als gevolg van andere oorzaken die niet zijn gerelateerd aan een probleem met de kwaliteit van het product;

* Wanneer het defect is veroorzaakt tijdens transport.

Roest op de behuizing van de omvormer als gevolg van een agressieve omgeving.


* Kosten voor bezoek op locatie: kosten voor reis en tijd van de monteur op locatie.

* Onderdelen: kosten voor vervangende onderdelen (inclusief eventuele verzend-/administratiekosten).

* Arbeid: arbeidstijd van de monteur die het defecte product repareert, onderhoudt, installeert (hardware of software) en herstelt.

*    Logistieke kosten: kosten voor levering en andere bijbehorende kosten als defecte producten door de gebruiker naar GOODWE worden verzonden en/of gerepareerde producten door GOODWE naar de gebruiker worden verzonden.Bericht verzenden