HOME

OVER ONS >

PRODUCTEN >

SERVICE EN ONDERSTEUNING >

SOLAR ACADEMY

CONTACT

STANDAARDGARANTIE
GARANTIEVOORWAARDEN
UITZONDERING VAN GARANTIE
VERVAL VAN DE GARANTIE

GOODWE NS SS DNS DS DT SDT LVDT MT HF BP ES EM SBP-serie omvormers worden standaard geleverd met een fabrieksgarantie van 66 maanden (5,5 jaar) vanaf de productiedatum van JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY Co., Ltd (hierna GOODWE genoemd).


De accessoireproducten omvatten Antenna, WIFI Kit, EzConverter, EzMeter en EzLogger, EzLogger Pro worden standaard geleverd met een fabrieksgarantie van 30 maanden (2,5 jaar) vanaf de productiedatum van GOODWE.


Voor omvormers (GOODWE NS SS DNS DS DT SDT LVDT MT-serie) kan de garantie worden uitgebreid als de onderstaande opties binnen 60 maanden (5 jaar) looptijd van de GOODWE-garantie vanaf de datum van de datum waarop de fabrikant garant staat voor de effectieve inwerkingtreding. Een gekochte verlengde garantie kan niet worden verlengd of beperkt tot een andere uitgebreide garantie met een andere of dezelfde periode op elk gewenst moment.  Reeks omvormers  Beschikbare verlengde garantieperiode
  NS, SS, DNS, DT, SDT, LVDT, MT  10, 15, 20 en 25 jaar


Raadpleeg de prijslijst met garantie-uitbreidingen van GOODWE Sales voor meer informatie.
Als het apparaat niet functioneert of niet meer functioneert vanwege een defect in vakmanschap of materiaal bij normaal gebruik zoals gespecificeerd in de productinstructie binnen de garantieperiode, meldt u defecte apparaten met een korte foutbeschrijving voor onderhoud aan de hotline voor logboekregistratie en stuurt u uw garantiekaart naar onze serviceafdeling per fax / e-mail om de garantieclaim te verwerken. Als u een particuliere eindgebruiker bent, neem dan contact op met uw installateur of met een GOODWE geautoriseerde dealer of distributeur.


De volgende informatie of documentatie met betrekking tot een defect apparaat moet worden verstrekt om GOODWE te helpen om door te gaan met de claim onder garantievoorwaarden van GOODWE:

w   Modelnummer en serienummer van het product

w   Foutbericht op het LCD-scherm (indien beschikbaar) en aanvullende informatie over de fout / fout.

w   Gedetailleerde informatie over het hele systeem (modules, circuits, enz.)

w   Gedetailleerde informatie over eerdere claims (indien van toepassing).


Hoewel een apparaat faalt onder GOODWE-standaardgarantie of verlengde garantieperiode, zal dit het geval zijn

w   Geretourneerd naar GOODWE en gerepareerd;

w   ter plaatse gerepareerd;

w   Vervangen door een gereviseerd apparaat dat de nieuwste firmware bevat (als het originele model is gestopt tijdens de productie, biedt GOODWE een vervanging van equivalente waarde).


Als het apparaat binnen de garantieperiode wordt vervangen, wordt de resterende garantieperiode automatisch overgedragen aan de vervangende eenheid. In dit geval ontvangt u geen nieuw certificaat, omdat deze vervanging door GOODWE wordt geregistreerd. In elk geval bieden we een volledige garantie van een jaar op alle vervangende apparaten, ongeacht of de oorspronkelijke garantie nog steeds geldig is.


Aankoopfacturen moeten correct worden bewaard voor verdere garantieclaims. Voor het retourtransport van apparaten of componenten moet het worden verpakt in de originele of gelijkwaardige verpakking. GOODWE behoudt zich het recht voor om de garantieservice te regelen door gebruik te maken van derden voor het uitvoeren van garantiewerken.


De standaardgarantie van GOODWE en uitgebreide garanties dekken de kosten voor GOODWE voor arbeid en materiaal om het functioneren van het apparaat te herstellen. Alle andere kosten, inclusief maar niet beperkt tot het transport van defecte apparaten en vervanging, reis- en verblijfskosten van GOODWE-personeel, kosten van uw eigen personeel of enige dertig partijen zonder toestemming van GOODWE, vallen niet onder de standaardgarantie of uitgebreide garanties. Bovendien vallen claims voor vergoeding van directe of indirecte schade die voortkomt uit het defecte apparaat niet onder de standaardgarantie of uitgebreide garanties.


De volgende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat apparaten defect raken, dit wordt niet gedekt door de standaardgarantie van GOODWE of uitgebreide garanties:


w   De productgarantieperiode is verlopen (met uitzondering van aanvullende overeenkomsten van garantie-uitbreiding).

w   Fouten of schade als gevolg van handelingen met de instructies van GOODWE voor instructies, installatie en onderhoud. Zoals montageafstand, lucht, waterdichte plug.

w   Demontage, reparatie of wijziging door niet GOODWE geautoriseerde persoon.

w   Fouten of schade als gevolg van onvoorspelbaarheid, door de mens veroorzaakte factoren of overmacht. Zoals stormachtig weer, overstroming, bliksem, overspanning, plagen en vuur etc.

w   Product gewijzigd, ontwerp gewijzigd of onderdelen vervangen die niet door GOODWE zijn goedgekeurd.

w   Vandalisme, graveren, etiketten, onomkeerbare markering of besmetting of diefstal.

w   Normale slijtage.

w   Niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften (VDE-normen, enz.).

w   Fouten of schade veroorzaakt door andere redenen die geen verband houden met problemen met de productkwaliteit.

w   Het defect wordt veroorzaakt tijdens transport.

w   De roest verscheen op de behuizing van het apparaat, veroorzaakt door de hash-omgeving.


Voor apparaten die niet onder de garantie vallen, kan GOODWE een on-site onderhoudskosten, onderdelen, arbeidskosten en logistieke kosten aan de eindgebruiker in rekening brengen, die alle / alle kunnen zijn van:


w   On-site aanwezigheidskosten: reiskosten en tijd voor de technicus om ter plaatse aanwezig te zijn.

w   Onderdelen: kosten van vervangende onderdelen (inclusief verzendkosten / administratiekosten die mogelijk van toepassing zijn).

w   Arbeid: er wordt een werktijdvergoeding in rekening gebracht voor de technicus, die bezig is met repareren, onderhouden, installeren (hardware of software) en het foutieve product debugt.

w   Logistieke vergoeding: kosten van levering en andere afgeleide kosten wanneer gebrekkige producten van gebruiker naar GOODWE worden verzonden en / en gerepareerde producten van GOODWE naar gebruiker worden verzonden.


Bericht verzenden